DocHorse Blog

DocHorse Blog

It's all about Horses!

De basisbehoeften van het paard

Met het houden van een paard komen grote verantwoordelijkheden kijken. Paarden hebben dagelijkse verzorging nodig om ze in goede gezondheid te houden. In deze blog lees je de basisbehoeften van het paard.

Voedsel
Ruwvoer is het belangrijkste onderdeel van het dieet van het paard. Ruwvoer kan worden gegeven in de vorm van weidegang, hooi, kuilgras, luzerne of bietenpulp. Deze vormen van ruwvoer bevatten eiwitten, koolhydraten en vetten.

De meeste paarden hebben dagelijks zo’n 1,5 – 2% van hun lichaamsgewicht nodig aan ruwvoer. Dat komt neer op ongeveer 6 tot 9 kg ruwvoer per dag voor een paard van 600 kg. Daarnaast hebben paarden ook vitamines en mineralen nodig, zoals vitamine E, koper, zink en selenium, welke niet voldoende in het ruwvoer kunnen voorkomen. Aanvullen met een supplement of aanvullend voer kan dan nodig zijn.

 

Water
Voldoende water drinken is essentieel voor de gezondheid van het paard. Daarom is het belangrijk dat het paard 24 uur per dag toegang tot vers, schoon drinkwater heeft. Een paard drinkt 4 liter water per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Dat houdt in dat een paard van 600 kg per dag zo’n 22 liter water binnen moet krijgen.

Beweging en weidegang
Paarden zijn gemaakt om vrijwel constant in beweging te zijn. In de vrije natuur leggen ze dagelijks tientallen kilometers af om te eten. Dagelijkse beweging helpt om problemen in het maag-darm stelsel zoals koliek te helpen voorkomen, en het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van het paard.

Beweging kan weidegang, longeren en rijden omvatten. Hoewel het niet altijd mogelijk is, wordt toch aangeraden paarden zo veel mogelijk buiten te houden (het liefst 24 uur per dag).

 

Beschutting
Paarden zijn van nature goed in staat hun lichaamstemperatuur te regelen, mits het paard ongeschoren is. Dat wil niet zeggen dat paarden daaraan voldoende bescherming hebben, het is ook van groot belang dat een paard beschutting heeft tegen regen en wind en eventueel de zon.

Afhankelijk van het weertype, zijn verschillende vormen van beschutting voldoende. Dit kan variëren van bomen die wind tegenhouden, tot open loopstallen of boxen in een stal.

 

Sociaal contact
Paarden zijn kuddedieren en hebben daarom behoefte aan gezelschap, het liefst van soortgenoten. Onderzoek heeft aangetoond dat paarden complexe sociale verbanden hebben binnen een kudde. Wanneer een paard wordt afgezonderd van de kudde laat deze tekenen van stress zien, en krijgt verhoogde cortisol waarden.

Langdurige afzondering kan zorgen voor stereotyp gedrag zoals dwangmatig langs het hek ijsberen en bij hengsten kan het zorgen voor zelfverwonding.

 

 

Veilige afrastering
Verwondingen door ongeschikte afrastering komen veel voor. Je kunt je paard niet tegen alle wondjes beschermen, maar je kunt wel ervoor zorgen dat de afrastering van de weide in orde is. Prikkeldraad is niet geschikt voor afrastering van paardenweides omdat de paardenhuid dun is en daardoor snel beschadigt. Het beste kun je de weide afzetten door gebruik te maken van hekken met planken of speciaal weidelint.

Vaccinatie en dierenarts
Paarden dienen minstens een keer per jaar te worden ingeënt. Tijdens deze afspraak is het aan te raden de dierenarts meteen een algemene check van het paard te laten doen. Hierbij wordt gekeken naar de tanden, ogen, oren, algemene gezondheid en het voer waarop hij staat. De dierenarts kan ook mestonderzoek doen en indien nodig een wormenkuur voorschrijven. De standaard enting bestaat uit een enting tegen influenza en tetanus. Deze kan eventueel worden uitgebreid met een enting tegen Rhinopneumonie. Een nieuwe ziekte waarvoor een entstof beschikbaar is, is het West Nijl Virus.

Hoefverzorging
Paardenhoeven groeien constant en hebben daarom regelmatige zorg nodig om ze gezond en in de goede stand te houden. Vaak kunnen paarden zonder ijzers zich goed redden, of hebben voldoende bescherming aan een hoefschoen tijdens (lange) ritten. Andere paarden kunnen veel baat hebben bij een hoefijzer. Hoe dan ook: een paard heeft regelmatige bekapping nodig door een professionele hoefsmid om de hoeven in optimale staat te houden.